Deponeren jaarrekening vanaf 2016 alleen nog elektronisch

Vanaf boekjaar 2016 kunnen rechtspersonen in micro- en kleinbedrijf de jaarrekening alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel deponeren. Voor grotere rechtspersonen wordt dit verplicht in 2017 (middelgroot) of 2019 (groot).

Het elektronisch deponeren kan op twee manieren, met SBR-software of via de online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’. Voor de online service moet u beschikken over een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2.

Om de jaarrekening elektronisch te kunnen deponeren, moet financiële SBR-software geschikt zijn om administraties in te richten en rapportages te maken. SBR maakt gebruik van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Struik accountants & belastingadviseurs werkt zoveel mogelijk digitaal en vanzelfsprekend is de software waarmee wij werken klaar voor de toekomst. Jaarrekeningen van onze cliënten worden reeds volledig digitaal samengesteld en elektronisch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

  • Uitgebreide uitleg over de mogelijkheden, de verschillende bedrijfsklassen en de soort gegevens die per bedrijfsklasse in de jaarrekening moeten worden opgenomen leest u op www.kvk.nl/sbr.
  • Meer informatie over SBR vindt u op www.sbr-nl.nl