Financiering voor ideeënfase van innovatieve concepten: Vroegefasefinanciering

Besteedt u veel tijd aan conceptontwikkeling, het ontwikkelen van licenties en innovatieve producten? Voor u kan de regeling ‘Vroegefasefinanciering’ van belang zijn.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Vroegefasefinanciering (VFF) ontwikkeld om bedrijven in deze eerste fase, van idee tot start, te helpen. Met een VFF-lening kunnen bedrijven onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft. De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald.

Doelgroep
De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers, innovatieve starters (≤ 5 jaar) en academische innovatieve starters.

Als u hiervan gebruik wil maken, moet u bijvoorbeeld een businessplan en een vernieuwingsplan hebben. Ook moet u een intentieverklaring kunnen overleggen van een toekomstige investeerder.

Indieningstermijn
De indieningstermijn voor MKB en innovatieve starters is 31 december 2016.  Voor academische starters is het 29 februari 2016.

Meer informatie vindt u op de site van rvo.nl