Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2016

Als in 2015 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Indien het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling, dan moet vóór 1 maart 2016 aangifte schenkbelasting worden gedaan, ongeacht of u nu wel of niet daadwerkelijk schenkbelasting verschuldigd bent. Dus ook als u een schenking heeft ontvangen die onder de verhoogde vrijstelling valt. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet de aangifte bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart 2016. Bent u te laat, of vergeet u de aangifte schenkbelasting te doen, dan kan er een boete worden opgelegd.