Geef uren en kosten 2015 WBSO tijdig door

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de fiscale regeling WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk) of de Research & Developmentaftrek (RDA)? Tot 31 maart 2016 heeft u de tijd om de gerealiseerde uren of de gemaakte kosten door te geven.

U moet deze gegevens doorgeven aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het fiscale voordeel voor u kan vervallen als deze gegevens niet of niet tijdig worden doorgegeven.

RDA per 1 januari 2016 vervallen

De Research & Developmentaftrek is overigens per 1 januari 2016 vervallen. De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die onder de RDA vielen, vallen sinds 1 januari 2016 onder de S&O-afdrachtvermindering van de loonheffingen.

Wat is de WBSO?

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research & development verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten. Bijvoorbeeld uitgaven voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO wordt verrekend via de belastingaangifte: bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

Meer informatie

Lees meer over het tijdig doorgeven van gegevens in dit bericht op rvo.nl.