in 2 minuten meer weten over het referentie grootboekschema?

De brug tussen financiële administratie en rapportage

Vanaf het vastleggen van transacties in de financiële administratie van een onderneming tot het daadwerkelijk samenstellen van rapportages op basis van die financiële administratie dienen er naast aggregatieslagen ook vertalingen plaats te vinden. Dit geldt zowel voor interne “eigen” rapportages, als voor externe al dan niet wettelijk verplichte rapportages. Met name die vertaalslagen, in feite gaat het om hercoderingen, genereren administratieve belasting voor ondernemers en dragen niet bij aan een efficiënte en transparante procesgang binnen de administratie van de onderneming.