20 miljoen subsidie om mensen langer aan het werk te houden

Het Europees Sociaal Fonds stelt in 2015 20 miljoen euro beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’. Het doel is om meer mensen langer en productief aan het werk te houden.

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. U kunt maximaal tienduizend euro ontvangen, op voorwaarde dat u hetzelfde bedrag zelf bijlegt.

Ook in 2014 konden bedrijven en instellingen subsidie aanvragen via het Europees Sociaal Fonds. Ruim 2.000 bedrijven hebben toen subsidie ontvangen.

Meer informatie?
Meer over de regeling en over voorbeeldprojecten is te vinden op www.agentschapszw.nl