25% bijtelling privégebruik auto geen discriminatie

De overgangsregeling voor de bijtelling privégebruik van auto’s met een datum 1e toelating vóór 2017 (bijtelling 25% in plaats van 22%) is niet discriminerend. Dat oordeelt de Hoge Raad.
 
X heeft een Opel Zafira Tourer van zijn werkgever tot zijn beschikking voor zakelijk en privégebruik. Datum eerste toelating (DET) is 21 augustus 2015. Vanaf 2017 past de werkgever, op grond van de overgangsregeling, nog steeds een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde toe. Volgens X moet dit 22% zijn. Hij geeft hiervoor als reden dat dit percentage ook geldt voor een identieke auto met een DET na 31 december 2016. X is van mening dat sprake is van discriminatie.
 
De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van ongelijke behandeling. Auto’s met een DET na 31 december 2016 zijn over het algemeen zuiniger. Hierdoor dalen de brandstofkosten maar gaat de aanschafprijs omhoog. Ook is volgens de rechtbank geen sprake van schending van het eigendomsrecht. Daarnaast heeft X niet aannemelijk gemaakt dat hij wordt getroffen door een individuele en buitensporige last.
 
De Hoge Raad bevestigt het oordeel van de rechtbank. Een wetswijziging brengt mee dat onderscheid wordt gemaakt tussen gevallen die zich hebben voorgedaan vóór en na het tijdstip met ingang waarvan de nieuwe regeling van toepassing is. Dit is geen discriminatie. Anders kan de wetgever geen wetten invoeren of wijzigen.