Barbecue en de gevolgen voor de loonheffingen

Als u voor uw werknemers een barbecue organiseert, moet u nagaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. In dit bericht vindt u 2 voorbeelden. In deze voorbeelden wordt onderscheid gemaakt tussen een barbecue ‘op de werkplek’ en op een externe locatie.

Een werkgever organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal komen 60 mensen. De werkgever maakt de volgende kosten:

Barbecue en drank € 1.500
Optreden artiest € 1.200 +
Totaal € 2.700

Gevolgen loonheffing:

Waar wordt de barbecue georganiseerd?
Op de eerste plaats moet u nagaan waar de barbecue wordt georganiseerd. Er zijn 2 situaties mogelijk:

– Op de werkplek
– Op een externe locatie

Op de werkplek
Als de barbecue op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

Verstrekte consumpties Nihilwaardering
Optreden Nihilwaardering
Verstrekte maaltijden € 3,35 per werknemer of partner van de werknemer

 

U kunt ervoor kiezen € 3,35 tot het loon van de werknemer te rekenen. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet u € 3,35 x 2 = € 6,70 tot het loon van de werknemer rekenen.

U kunt er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal kunt u het volgende bedrag aanwijzen:

€ 3,35 x 60 personen = € 201

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.

Externe locatie
Als de barbecue op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

Consumpties en maaltijden (€ 1.500 : 60) € 25 per werknemer of partner van de werknemer
Optreden (€ 1.200 : 60) € 20 per werknemer of partner van de werknemer +
Totaal € 45 per werknemer of partner van de werknemer

 

U kunt ervoor kiezen € 45 te rekenen tot het loon van de werknemer. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet de werkgever € 45 x 2 = € 90 tot het loon van de werknemer rekenen.

U kunt er ook voor kiezen het loon, mits gebruikelijk, aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal moet u het volgende bedrag aanwijzen:

Consumpties en maaltijden € 1.500
Optreden € 1.200 +
Totaal € 2.700

 

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.