3 financieringsregelingen voor start-ups en mkb verlengd

Het kabinet verlengt 3 financieringsregelingen die ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf helpen. Uit de evaluatie blijkt dat de instrumenten een doelmatige en doeltreffende werking hebben. Staatssecretaris Keijzer van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt deze regelingen met 5 jaar. 

Het gaat om de financieringsregelingen:

  • De VroegeFaseFinanciering (VFF)
    Deze regeling richt zich op de fase nog voor start van een onderneming om te kijken of een idee een kans van slagen heeft.
  • De Seed Capital-regeling
    Deze regeling richt zich op start-ups
  • Het Innovatiekrediet
    Dit zijn leningen bedoeld voor de financiering van risicovolle technologische en klinische ontwikkelprojecten van ondernemers.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regelingen uit. Doordat de adviseurs van RVO.nl onderling en met externe partijen samenwerken, kunnen ondernemingen in elke fase van het innovatieproces voor hulp en ondersteuning terecht bij deze organisatie. Al honderden ondernemingen zijn hiermee ondersteund.

Financieringsmonitor
Uit de financieringsmonitor blijkt dat met name kleine bedrijven, starters, innovatieve bedrijven en snelle groeiers behoefte hebben aan financiering om hun groei- en innovatieplannen te kunnen bekostigen. Alleen hebben zij moeite om die financiering te vinden. Omdat evaluaties uitwijzen dat de 3 regelingen doelmatig in die behoefte voorzien, krijgt deze aanpak een verlenging.