30%-regeling: eindejaarscheck fiscaal loon expats

Heeft u een (buitenlandse) werknemer die gebruik maakt van de 30%-regeling? Controleer of het loon van deze (buitenlandse) werknemer voldoet aan de loonnorm. Is dit niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari.

Het loon moet in 2018 meer bedragen dan € 37.296. Het bedrag is € 28.350 voor werknemers jonger dan 30 jaar met een in het wetenschappelijk onderwijs behaalde Nederlandse mastergraad of een hiermee gelijkwaardige buitenlandse graad.

Fiscaal loon te laag
Heeft een werknemer minder loon genoten dan de loonnorm door toepassing van een te hoge 30%-vergoeding? Dan kunt u dit herstellen met een correctiebericht.

Let op!
Voldoet de werknemer in enig jaar niet aan de loonnorm maar het volgend jaar wel? Dan mag u de 30%-regeling niet meer toepassen.

Specifieke deskundigheid
Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen moet de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikken. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een loonnorm. Deze norm wordt ieder jaar geïndexeerd.