6% btw voor fluoride-tandpasta en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter

Op 11 november 2016 besliste de Hoge Raad dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter.

Naar aanleiding van deze uitspraak begrijpen wij dat de Belastingdienst het volgende van mening is:

•Alle tandpasta’s met fluoride en zonnebrandmiddelen met UV-A- en/of UV-B-filter vallen onder het btw-tarief van 6%.
•Alle tandpasta’s zonder fluoride en zonnebrandmiddelen zonder UV-A- en/of UV-B-filter vallen niet automatisch onder het btw-tarief van 6%. Per product moet worden beoordeeld of het product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.
•Alle andere min of meer vergelijkbare producten vallen alleen onder het btw-tarief van 6% als het individuele product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.
•De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht.

Geen terugwerkende kracht
Heeft u al btw betaald voor tandpasta met fluoride en/of zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter voor aangiftetijdvakken die liggen voor november 2016 (voor maandaangevers) of het 4e kwartaal 2016 (voor kwartaalaangevers)? Dan krijgt u het verschil tussen 21% en 6% btw niet terug.

De enige uitzondering op die regel is als de bezwaartermijn voor het betreffende tijdvak nog niet voorbij is en u op tijd bezwaar maakt tegen de btw die op aangifte is betaald.

 

vragen, neem contact met ons op