Aan- of afmelden voor de kleineondernemersregeling

Wilt u zich aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)? Dat kan alleen met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’. Als u deelneemt aan de KOR en uw omzet komt boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar, dan moet u zich direct afmelden met het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling’.

De KOR is een btw-vrijstelling. Deelname aan de KOR is voor een periode van ten minste 3 jaar. U kunt deelname alleen tussentijds beëindigen als:

  • uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt
  • u automatisch door de Belastingdienst bent aangemeld voor de KOR, omdat u op 31 december 2019 ontheffing had van administratieve verplichtingen

Aanmelden

Aanmelden voor de KOR kan alleen met het aanmeldformulier. Dit moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. U krijgt een brief met daarin de definitieve ingangsdatum van de KOR. U blijft btw-aangifte doen tot de ingangsdatum in deze aanmeldingsbrief.

Afmelden

Als de omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. Alle leveringen en diensten die u verricht na deze overschrijding en de omzetoverschrijdende handeling zelf, vallen niet langer onder de vrijstelling. Als beëindigingsdatum vult u dan ook de datum van de omzetoverschrijdende handeling in op het afmeldformulier.