Aangepast alternatief voor VAR-verklaring

Aangepast alternatief voor VAR-verklaring (VAR).

Het wetsvoorstel over de ‘Beschikking geen loonheffing’ dat de VAR zou gaan vervangen, wordt aangepast.

Dit staat in een brief die staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verschillende organisaties, waaronder VNO-NCW, zzp-organisaties en vakbonden, hebben samen met het kabinet aan een alternatief gewerkt. De staatssecretaris streeft naar invoering per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.

Volgens de brief van de staatssecretaris worden met dit alternatief:

  • zzp’ers niet onnodig belast met papierwerk
  • de administratieve lasten en de uitvoeringskosten verlaagd
  • de voorwaarden voor het werken buiten dienstbetrekking helderder voor zowel opdrachtgever én opdrachtnemer
  • opdrachtnemer en –gever niet beperkt in hun keuzevrijheden

Voorbeeldovereenkomsten

Nieuw in dit alternatief is de voorbeeldovereenkomst per sector: opdrachtnemers die werken op grond van zo’n overeenkomst, zijn niet in dienst van de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft voor hen dus geen loonheffingen in te houden en te betalen. De voorbeeldovereenkomsten worden opgesteld door de belangenorganisaties van de opdrachtgevers én opdrachtnemers en vervolgens beoordeeld door de Belastingdienst. De overeenkomst zegt niets over de inkomsten van de opdrachtnemer.

Individuele overeenkomsten

Ook individuele overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks worden beoordeeld door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Zekerheid

De zekerheid over het niet hoeven inhouden en betalen van loonheffingen bestaat alleen wanneer in de praktijk ook volgens de overeenkomst wordt gewerkt.

VAR verdwijnt per 1 januari 2016

Het alternatief wordt dit jaar voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en wordt naar verwachting 1 januari 2016 ingevoerd. Tot die tijd blijft de ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ gelden.

Zie ook

‘Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en zzp’ers  op rijksoverheid.nl
Kamerbrief over alternatief voor Beschikkingen geen loonheffingen