Aangifte verhuurderheffing 2015

Ook voor het jaar 2015 geldt de verhuurderheffing. Verhuurt u woningen, dan is het volgende van belang.

De verhuurderheffing is van toepassing als iemand op 1 januari 2015 eigenaar was van meer dan tien huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan € 710,68 per maand. In dat geval moet uiterlijk 30 september 2015 aangifte verhuurderheffing zijn gedaan en moet het verschuldigde bedrag overigens ook zijn betaald. De aangifte moet elektronisch worden ingediend. Meer informatie over de verhuurderheffing is te vinden op de website van de Belastingdienst.