Aanmaning inschrijving UBO-register

Bureau Economische Handhaving (BEH) stuurt aanmaningsbrieven naar organisaties met de oproep om alsnog hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. Bij niet-tijdige registratie kan BEH uiteindelijk een sanctie opleggen.

De deadline voor het registreren van de UBO’s is verstreken. BEH schrijft organisaties aan die nog geen UBO hebben ingeschreven in het UBO-register. Om te voorkomen dat BEH een sanctie kan opleggen aan u, is het belangrijk dat alsnog zo snel mogelijk de UBO’s worden geregistreerd.

Op de internetsite van KVK vindt u praktische informatie en vragen en antwoorden over de registratie.

UBO-register

Sinds 27 september 2020 zijn organisaties verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben, in het UBO-register in te schrijven. Dit register maakt duidelijk wie het voor het zeggen heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht.

Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen.

Na 2022-04-28 16:00:39 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Aanmaning inschrijving UBO-register ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.