Aanpak belastingontduiking bedrijven in het buitenland

De overheid pakt belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland aan. Daarom wisselt de Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van de internationale verdragen Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) en Common Reporting Standard (CRS). De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars.

Nederland doet mee aan de internationale samenwerking binnen FATCA en CRS. Daarom wisselt de Belastingdienst gegevens uit met buitenlandse belastingdiensten. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • banksaldi
  • rente- en dividendinkomsten
  • waarden kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
  • opbrengsten verkoop financiële producten
  • gegevens rekeninghouder, waaronder adresgegevens en fiscale identificatienummer

Gegevens uitwisselen met Verenigde Staten

Sinds september 2015 wisselt de Belastingdienst financiële rekeninggegevens met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) uit volgens het FATCA-verdrag. De gegevens die uitgewisseld worden zijn van Amerikaanse belastingplichtigen met bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening. U kunt een afbeelding van het FATCA-uitwisselingsproces downloaden.

Nederlandse financiële instellingen moeten nakijken of zij rekeningen hebben van Amerikaanse belastingplichtigen. Die vaststelling vindt plaats door een eigen verklaring of door onderzoek van beschikbare gegevens bij de financiële instelling. Is een rekeninghouder Amerikaans staatsburger of inwoner? Dan krijgt de Belastingdienst gegevens over die rekening.

Mondiale uitwisseling van gegevens volgens CRS

Nederland wisselt sinds 1 januari 2016 wereldwijd financiële gegevens uit volgens de CRS. De Belastingdienst wisselt gegevens uit met belastingdiensten van alle landen die meedoen aan CRS. Deze gegevens zijn van mensen die een bankrekening hebben in een ander land dan waar zij (fiscaal) gevestigd zijn.

Financiële instellingen stellen van alle klanten de fiscale vestigingsplaats vast. Doet iemand belastingaangifte in een land dat niet bij CRS is aangesloten? Dan moet de financiële instelling gegevens over de rekening van die persoon doorgeven aan de Belastingdienst. Informatie van een bepaald jaar wordt het jaar erop uitgewisseld. Informatie van voor 2016 wordt niet uitgewisseld.

102 landen hebben zich inmiddels verbonden om op basis van CRS automatisch financiële rekeninggegevens uit te wisselen. De eerste informatie-uitwisseling op basis van CRS door Nederland vond plaats in 2017 (over het jaar 2016). Met elk land dat zich aansluit, wisselt Nederland automatisch informatie uit.

Wet- en regelgeving FATCA en CRS

CRS is in de Nederlandse wetgeving opgenomen door

De regels met betrekking tot FATCA staan in het FATCA-besluit.

Meer informatie over CRS en FATCA vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.