Aanpassing bijtelling voor werknemer met meer dan 1 auto van de zaak

Heeft een werknemer gelijktijdig meerdere auto’s van de zaak ter beschikking, maar hoeft u niet voor alle auto’s bij te tellen? Dan moet u vanaf 2021 rekening houden met de auto(s) met de hoogste bijtelling. Eerder was dit de hoogste cataloguswaarde.
 
Voor een werknemer die meerdere auto’s van de zaak ter beschikking heeft, moet u de bijtelling toepassen voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt.
 
Beperking bijtelling
Is een werknemer alleenstaand of heeft in zijn gezin maar 1 persoon een rijbewijs, dan houdt u alleen rekening met de auto met de hoogste bijtelling.
 
Als in het gezin van de werknemer 2 personen een rijbewijs hebben, dan telt u bij voor de 2 auto’s met de hoogste bijtelling.