Aanpassing termijn 150-kilometereis van 30%-regeling

Per 1 januari 2021 zijn de regels van de 30%-regeling gewijzigd. De termijn dat de 150-kilometereis niet geldt, is aangepast voor ingekomen werknemers die aan de voorwaarden voldoen. De termijn is verkort van 8 naar 5 jaar.
 
Deze termijn is gewijzigd in 5 jaar, zodat deze overeenkomt met de maximale looptijd van de 30%-regeling.
 
Voorwaarden
De 150-kilometereis geldt niet voor de werknemer die uit de Nederlandse grensstreek komt en die aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
  • De werknemer heeft eerder in Nederland gewerkt en komt na een verblijf in het buitenland weer in Nederland werken, waarbij de eerdere werkperiode maximaal 5 jaar geleden is begonnen. Dit was eerder 8 jaar.
  • Deze werknemer heeft in de 24 maanden vóór deze eerdere werkperiode in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
  • Tijdens deze eerdere werkperiode gold er een beschikking voor de 30%-regeling voor de werknemer. Als er geen beschikking was, kan hij aannemelijk maken dat hij aan de toen geldende voorwaarden voor de 30%-regeling voldeed.
150-kilometergrens
Sinds 1 januari 2012 geldt er een beperking voor werknemers die uit de grensstreek van Nederland komen. De 30%-regeling voor ingekomen werknemers geldt alleen nog voor werknemers die in de 24 maanden voor hun 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden.
 
U kunt de 30%-regeling dus niet gebruiken voor werknemers uit België en Luxemburg. Ook werknemers uit Noord-Frankrijk, uit grote delen van Duitsland en uit een klein deel van het Verenigd Koninkrijk komen niet in aanmerking voor deze regeling.