Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Nieuwe vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de v.o.f. die ten tijde van hun toetreding tot de v.o.f. bestaan of daarna zullen ontstaan. Datzelfde geldt voor nieuwe beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (cv). Dat heeft de Hoge Raad verduidelijkt in zijn belangrijke uitspraak van vrijdag 13 maart 2015. Ten aanzien van een v.o.f. overwoog de Hoge Raad eerder bij arrest van 6 februari 2015 (waar wij op 12 februari 2015 in dit bericht over schreven) dat een faillissement van een v.o.f. niet steeds ook het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft.

Bron: Buren