Aantrekkelijke subsidievoorwaarden voor emissieloze bedrijfsauto’s

Nieuwe aanpassingen maken de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aantrekkelijker voor kleine bedrijven en non-profitinstellingen. Ook sluit de aangepaste regeling beter aan bij de praktijk van leasemaatschappijen. Bovendien is uitstel mogelijk voor de subsidievaststelling.

In 2022 komt er extra steun voor kleine bedrijven en non-profitinstellingen. Bij koop of financial lease van een of meer nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s geldt voor deze organisaties een hoger subsidiepercentage: 12% in plaats van 10%.

Operational lease

Biedt u als leasemaatschappij operational lease aan? Voor de leasemaatschappij wordt SEBA aantrekkelijker. De bedrijfsauto hoeft hierbij in het kentekenregister niet meer op naam van de leasemaatschappij zelf te staan, om toch voor subsidie in aanmerking te komen.

Extra uitstel subsidievaststelling

Aanvragers krijgen in 2021 en 2022 uitstel voor de vaststelling van hun subsidie. Dit om hun recht op subsidie bij vertraagde levering van de bedrijfsauto toch te behouden.

Stimulans

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met deze aanpassingen stimuleren dat nog meer ondernemers kiezen voor emissieloze bedrijfsauto’s.