Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0.
 
UWV stelt de definitieve tegemoetkoming vast op basis van het feitelijk omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.
 
NOW 1.0
Werkgevers met minimaal 20 % omzetverlies over een periode van 3 maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020. Voorwaarde is dat ze hun personeel hebben doorbetaald. Werkgevers konden van 6 april tot en met 5 juni bij UWV een aanvraag indienen om een voorschot te ontvangen voor NOW 1.0.
 
Simulatietool
Op de internetsite van UWV vindt u nu een rekenhulp: ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van de tegemoetkoming NOW van uw klant.
 
Meer informatie over NOW leest u op uwv.nl. De simulatietool vindt u op simulatienow.nl.