Aanvraag eigenrisicodrager Whk juli 2021

Per 1 januari 2021 eigenrisicodrager (ERD) worden voor de WGA en/of ZW? Zorg dan dat de Belastingdienst het aanvraagformulier vóór 1 april 2021 heeft ontvangen. Dat geldt ook als een werkgever het eigenrisicodragerschap wil beëindigen.
 
Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.
 
Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kunt u namens de werkgever ook het ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.
 
Startende werkgever
Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Voor hen kan het eigenrisicodragerschap ingaan op het moment dat zij werkgever worden. Daarvoor geldt de datum van indiensttreding van de eerste werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. U stuurt de aanvraag ERD mee, als u zich aanmeldt bij de Belastingdienst.
 
De formulieren vindt u op de internetsite van de Belastingdienst: