Aanvraag ERD vóór 1 oktober 2021

Werkgevers die per 1 januari 2022 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of Ziektewet (ZW), moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 1 oktober 2021 ontvangen is door de Belastingdienst. Dat geldt ook voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap willen beëindigen.
 
Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.
 
Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kan de werkgever ook het ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.
 
Een werkgever kan het ERD aanvragen of beëindigen op 1 januari of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum door de Belastingdienst ontvangen zijn.
 
Startende werkgever
Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Voor hen kan het eigenrisicodragerschap ingaan op het moment dat zij werkgever worden. Daarvoor geldt de datum van indiensttreding van de eerste werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De werkgever meldt zich aan bij de Belastingdienst en stuurt de aanvraag ERD mee.