Aanvragen versoepeling betalingsregeling

U kunt nu onder voorwaarden bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de betalingsregeling aan te passen. Het gaat om de belastingschuld die is opgebouwd omdat u gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de Belastingdienst vragen:

  • of u 1 keer een betaalpauze van 3 maanden of een kwartaaltermijn mag nemen
  • of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand
  • of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van zijn belastingschuld, in plaats van 5 jaar (60 maanden)

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Na 2022-09-30 07:00:44 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Aanvragen versoepeling betalingsregeling ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.