Accountants- en derdenverklaring voor definitieve vaststelling NOW

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1.0 kunnen vanaf 7 oktober een aanvraag indienen voor een definitieve berekening van het subsidiebedrag. In sommige gevallen is hiervoor een accountantsverklaring verplicht. Als u geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet u mogelijk een derdenverklaring inleveren.
 
Op rijksoverheid.nl zijn nu voor beide situaties downloadbare formulieren beschikbaar. De NOW 1.0 gaat over de periode maart tot en met mei 2020.
 
Accountantsverklaringen bij NOW 1.0
De accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot – 80% van het verleende subsidiebedrag – hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist.
 
Op rijksoverheid.nl vindt u de verklaringen die horen bij een assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance-rapport met redelijke mate van zekerheid. Ook vindt u hier de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring.
 
Derdenverklaring
Als u geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet u een derdenverklaring inleveren bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven € 25.000.
 
Simulatietool
Op de internetsite van UWV vindt u de rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van de tegemoetkoming NOW.