Actuele versie Controleaanpak Belastingdienst verschenen

De actuele versie Controleaanpak Belastingdienst (CAB) is beschikbaar.
 
De CAB beschrijft de uitgangspunten die de Belastingdienst hanteert bij de belastingcontrole en de modellen die daarvoor van toepassing zijn. Het gaat hierbij om het transactiemodel, het schillenmodel en het workflowmodel. 
 
Uitgangspunten en modellen
De uitgangspunten en modellen zijn opgenomen in de CAB en de uitwerking daarvan in het Handboek Controle (zoals bijvoorbeeld de materialiteitstabel). Ook heeft het begrip ‘aanvaardbare aangifte’ en de betekenis daarvan in het toezicht van de Belastingdienst een prominentere plek in de CAB gekregen.
 
Meer informatie? 
Neem contact met ons op! De nieuwe versie Controleaanpak Belastingdienst vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.