Afkoop pensioen in eigen beheer nog mogelijk in 2019

Tot en met 31 december 2019 kan een directeur-grootaandeelhouder (dga) nog kiezen om zijn pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Bij afkoop geldt in 2019 een afkoopkorting van 19,5%.
 
Koopt u uiterlijk 31 december 2019 uw pensioen af, dan moet u de volledige fiscale balanswaarde ineens belasten als loon uit vroegere dienstbetrekking. Bij afkoop in 2019 geldt een korting op de afkoopsom van 19,5% van de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei na 31 december 2015 geldt geen korting.
 
De fiscale balanswaarde minus de korting belast u ineens op het moment van afkoop als loon uit vroegere dienstbetrekking.
Afkopen of omzetten?
Vul het informatieformulier in Kiest een dga voor afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting? Dan moet u de Belastingdienst daarover binnen een maand na de afkoop of omzetting informeren. Dat doet u met het Informatieformulier.
 
Heeft u een partner? Of een ex-partner die recht heeft op het pensioen? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van deze (ex-)partner. Ook daarvoor gebruikt u het informatieformulier.
 
Let op! Als u uw pensioen in eigen beheer afkoopt na 31 december 2019, moet u de volledige pensioenaanspraak aanmerken als loon uit vroegere dienstbetrekking en belasten tegen de waarde in het economische verkeer. Ook bent u hierover revisierente verschuldigd in de inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor de omzetting in een oudedagsvoorziening.