Afstandseis 30%-regeling niet van toepassing. Contract in 2011 gesloten

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de afstandseis niet van toepassing is. Het contract gaat weliswaar op 1 januari 2012 in, maar de overeenkomst is al in 2011 gesloten.

Belanghebbende woont in Duitsland. Op 22 december 2011 sluit hij een arbeidsovereenkomst met een bv in Nederland. Het dienstverband vangt aan op 1 januari 2012. De inspecteur wijst het verzoek om de 30%-regeling toe te passen af. Sinds 1 januari 2012 geldt voor de 30%-regeling een afstandseis. Daardoor is de regeling niet van toepassing voor personen die minder dan 150 km vanaf de grens wonen. Belanghebbende stelt dat de arbeidsovereenkomst in 2011 tot stand is gekomen en dat de afstandseis niet van toepassing is.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een ‘ingekomen werknemer’, moet worden aangesloten bij het moment waarop de arbeidsovereenkomst is gesloten. De rechtbank verwijst daarbij naar het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 2015, 14/01755.  De afstandseis speelt hier niet. De rechtbank verwijst de zaak terug naar de inspecteur.

Rechtbank Den Haag: ECLI:NL:RBDHA:2017:7089