Anoniementarief blijft 52% in 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wijkt het anoniementarief af van het hoogste tarief in de loonbelasting. Het hoogste schrijventarief in 2018 is 51,95%. Het anoniementarief blijft 52%.

Ook in de volgende situaties geldt het percentage van 52:

  • Afkoop van lijfrenten
  • Pseudo-eindheffing bij een regeling voor vervroegd uittreden (RVU)

In sommige administratie- of aangiftesoftware zijn de tarieven voor anonieme werknemers en voor de afkoop van lijfrenten gekoppeld aan het percentage van het hoogste schijventarief. De Belastingdienst maakte pas laat bekend dat het tarief van 52% blijft gelden voor anonieme werknemers en afkoop van lijfrenten. Hierdoor konden de softwareontwikkelaars de software niet op tijd aanpassen.

U mag daarom in 2018 het nieuwe tarief van 51,95% ook gebruiken voor anonieme werknemers en voor de afkoop van lijfrenten. De Belastingdienst legt daarvoor geen correctieverplichtingen of naheffingen op.

Let op!
Dit geldt niet voor de pseudo-eindheffing RVU-regeling. U past hiervoor dus een eindheffing van 52% toe.