Appartementen kwalificeren niet als bedrijfsmiddelen; geen herinvesteringsreserve

X BV maakte volgens de rechtbank niet aannemelijk dat de appartementen waren aangeschaft met de intentie deze voor langere tijd aan te houden. De appartementen kwalificeren daarom niet als bedrijfsmiddelen. Dotatie aan de herinvesteringsreserve is dan niet mogelijk. 

X BV verhuurt en belegt in onroerend goed. Zij is de beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Z CV. Ook Z belegt in en exploiteert onroerend goed. X is gerechtigd tot 8% van de winst van Z. In 2004 kocht Z een appartementencomplex met 64 verhuurde appartementen. Vanaf 2005 t/m 2008 zijn de appartementen gerenoveerd. Een aantal appartementen is bij de renovatie samengevoegd. Van 2007 tot en met 2010 zijn er 38 appartementen met winst verkocht. X heeft in 2007, 2008 en 2010 haar aandeel in de boekwinst gedoteerd aan de door haar gevormde herinvesteringsreserve. X stelt dat de appartementen van meet af aan – uitsluitend – als bedrijfsmiddel aangemerkt konden worden. De inspecteur heeft de dotaties aan de herinvesteringsreserve niet toegelaten. Hij stelt dat de appartementen kwalificeerden als voorraad.

In geschil is of Z de boekwinsten kan doteren aan de herinvesteringsreserve.

De rechtbank stelt voorop dat dotatie aan de herinvesteringsreserve uitsluitend mogelijk is ter zake van onroerende zaken die duurzaam aan de onderneming verbonden waren (bedrijfsmiddel). Het gaat niet om onroerende zaken die werden aangeschaft met de overheersende bedoeling deze per eerstkomende, geschikte gelegenheid weer te verkopen (voorraad) (vgl Hoge Raad van 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3022). Volgens de rechtbank heeft X niet aannemelijk gemaakt dat de CV bij de aanschaf van de appartementen voornamelijk de intentie had deze voor langere tijd aan te houden. Al hetgeen is overgelegd en is aangevoerd, wijst veeleer op het tegendeel. Zo is in de aannemingsovereenkomst, waarbij de CV zelf partij was, opgenomen dat de CV de wens had om de appartementen te renoveren en te verkopen. De appartementen kwalificeren niet als bedrijfsmiddelen. Dotatie aan de herinvesteringsreserve is dus niet mogelijk.

Rechtbank Noord-Holland, 8 juli 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:6769