Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als u aan een werknemer een auto ter beschikking stelt voordat de werknemer in dienst komt?

Auto vóór aanvang dienstbetrekking

Krijgt een werknemer een auto ter beschikking voordat hij in dienst treedt? Dan is dit een voordeel dat voortvloeit uit de (toekomstige) dienstbetrekking. Het is loon in natura in de vorm van een bijtelling privégebruik auto. U verwerkt de bijtelling in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld.

U betaalt dan geen loon in geld, maar u moet wel loonheffingen afdragen. Het bedrag dat u moet inhouden, kunt u verhalen op de werknemer. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag te bruteren.

Vragen? Neem contact met ons op.

Na 2022-08-08 07:00:58 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.