Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

UPDATE 31 MEI 2021 Het kabinet trekt de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskoring) in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). U kunt  deze afdrachtvermindering toepassen als u inhoudingsplichtig bent, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek én baangerelateerde investeringen doet.
 

Baangerelateerde Investeringskorting

De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.
 
U kunt van de BIK gebruikmaken als uvoldoet aan de volgende voorwaarden:
  • u neemt de investeringsbeslissing op of na 1 oktober 2020.
  • De laatste betaling voor de investering moet u hebben gedaan in 2021 of 2022.
  • U neemt het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden in gebruik nadat u het volledig heeft betaald.
Aanvraag
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling grotendeels uit. Als u voor de afdrachtvermindering in aanmerking wil komen, vraagt u bij RVO een BIK-verklaring aan. RVO beoordeelt de aanvraag en geeft deze verklaring af. Het aanvraagloket opent op 1 september 2021.
 
U kunt maximaal 4 keer per jaar een aanvraag voor de BIK indienen, maar niet meer dan 1 aanvraag per kwartaal. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
 
In de BIK-verklaring staat de afdrachtvermindering BIK die geldt in het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft. Hierin staat ook de berekening van de afdrachtvermindering.
 
RVO berekent het bedrag van de afdrachtvermindering. Voor 2021 bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 1,8% voor het meerdere.
 
Verrekenen met loonheffing
De afdrachtvermindering kunt u in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in het kalenderjaar waarin RVO de BIK-verklaring afgeeft.
 
U verwerkt het bedrag uit de verklaring in het tijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring valt. U mag zelf bepalen hoe u het bedrag van de afdrachtvermindering verdeelt over de resterende aangiftetijdvakken in dat kalenderjaar.
Vragen? Neem contact met ons op.