BAR Bedrijfslevenregeling aanvragen

Sinds 1 november 2022 kunt u de bedrijfslevenregeling van de BAR aanvragen. Deze regeling ondersteunt bedrijven die als gevolg van Brexit aanpassingskosten maakten, of nog gaan maken. In dit bericht leest u wanneer u in aanmerking kan komen voor de BAR Bedrijfslevenregeling.

De bedrijfslevenregeling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) is goedgekeurd door de Europese Commissie. De regeling voorziet in een vergoeding voor kosten voor opleidingen, voorlichtingscampagnes, extern advies en ICT-aanpassingen. De regeling is opgesplitst in 2 delen, voor reeds gemaakte en nog te maken kosten.

Verandering in douaneaangiften

U komt voor deze subsidieregeling in aanmerking als u ná Brexit voor het eerst 1 of meerdere douaneaangiftes deed óf uw omzet buiten de Europese Unie toenam.

U kunt dus recht hebben op de regeling als u al vóór Brexit zaken deed met het Verenigd Koninkrijk. Er gelden dan aanvullende eisen.

Voorwaarden?

Wilt u weten of u de subsidie kunt aanvragen? De Online Regelhulp geeft een indicatie of u in aanmerking komt en voor welk modules.

Meer informatie

Op de internetsite van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u meer over de regeling. U vindt er ook overzicht van alle voorwaarden voor de gemaakte en/of de nog te maken kosten.