Beconnummer geen kwaliteitskeurmerk

In antwoord op Kamervragen schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat het beconnummer geen kwaliteitskeurmerk is. Het is niet meer dan een registratienummer voor belastingconsulenten. De Belastingdienst verstrekt geen kwaliteitskeurmerken.

Om verwarring te voorkomen op dit punt verduidelijkt de Belastingdienst de tekst op de website en in de brief waarmee het beconnummer wordt verstrekt.

In zijn antwoord gaat de staatssecretaris uitvoerig in op wat wel en niet mogelijk is met een beconnummer. Ook stipt hij de regels aan voor gegevensbeheer bij belastingconsulenten.

Meer lezen?
U kunt het document met de antwoorden downloaden op rijksoverheid.nl.

Struik Accountants heeft uiteraard een beconnummer maar is bovendien lid van de NBA Het NBA lidmaatschap mag gezien worden als een kwaliteitskeurmerk.

Na 2017-11-24 07:00:21 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Beconnummer geen kwaliteitskeurmerk ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.