Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019 zijn bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimale en maximale bedragen van het gemiddeld uurloon voor het jeugd-LIV 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.
 
De minimale en maximale bedragen worden 1x per kalenderjaar vastgesteld op het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli. De bedragen van het minimumloon worden per 1 januari en per 1 juli geïndexeerd.
 
De grenzen voor het gemiddeld uurloon in 2019 zijn:
Na 2019-08-20 07:00:52 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019 zijn bekend ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.