Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met Belastingplan 2018. Op Rijksoverheid.nl leest u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018.

Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns.

Het ministerie van Financiën heeft ook een document met een totaal overzicht van alle wijzigingen beschikbaar gesteld. U kunt het document Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018 nu downloaden.

Na 2017-12-27 07:00:47 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.