Belastingdienst stuurt 560.000 zzp’ers brief over verdwijnen VAR en komst van modelovereenkomsten

De Belastingdienst stuurt tussen 31 maart en 8 april aan ruim 560.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een brief over de gevolgen van de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Het betreft de brief die staatssecretaris Wiebes eerder aankondigde.

De brief wordt verstuurd aan mensen die volgens de gegevens van de Belastingdienst beschikken over een VAR.

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst adviseert in de brief zzp’ers om gebruik te maken van modelovereenkomsten. Deze zijn te downloaden op de site van de Belastingdienst. Als een zzp’er werkt volgens zo’n overeenkomst is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Met de brief wil de Belastingdienst duidelijk maken hoe de nieuwe werkwijze is, wat wel en niet verandert en wat de overgangsperiode tot 1 mei 2017 inhoudt.

Webinar

De brief geeft verder informatie over het webinar dat de Belastingdienst op 12 april ’s avonds organiseert voor zzp’ers. Op dezelfde dag organiseert de Belastingdienst ’s ochtends een webinar voor opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Beide webinars kunnen achteraf worden bekeken.

Bij de brief zit een bijlage met de belangrijkste vragen en antwoorden. Op belastingdienst.nl/dba vindt u informatie over de modelovereenkomsten en meer veelgestelde vragen.

Advies

Wij hebben de brief inmiddels in ons bezit. Laat u zich goed adviseren. Iedere situatie vergt naar onze mening maatwerk.

 

Meer weten?