Belastingdienst stuurt brief over controle aangifte IB 2015 op afkoop lijfrente

De Belastingdienst stuurt vandaag op 15 augustus brieven naar particulieren die in 2015 een lijfrente hebben afgekocht en die de afkoopsom niet of niet juist hebben ingevuld in hun aangifte IB 2015. Ook kan het zijn dat de revisierente niet of niet juist is aangegeven.

In de brief vraagt de Belastingdienst aan de belastingplichtige om de brief te overhandigen aan zijn fiscaal dienstverlener wanneer deze de aangifte heeft ingevuld. Verder vraagt de Belastingdienst de aangifte te controleren en eventueel te verbeteren.

Na verbetering moet de aangepaste aangifte voor 13 september 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. In de brief staat een instructie hoe de aangifte verbeterd moet worden.

Wij hebben de voorbeeldbrief inmiddels in ons bezit.

Vragen?