verdrag Duitsland Belastingdienst stuurt brief over nieuw verdrag met Duitsland (update)

Verdrag  Duitsland

Belastingdienst stuurt brief over nieuw verdrag met Duitsland (update)

De Belastingdienst stuurt in september en november brieven aan inwoners van Duitsland over de consequenties van het nieuwe verdrag tussen Nederland en Duitsland. Dit verdrag gaat per 1 januari 2016 in.

De Belastingdienst stuurt in september een brief aan inwoners van Duitsland:
– die een pensioen of lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland ontvangen van (in totaal) meer dan € 15.000 per jaar
– én over dit bedrag is geen loonheffing ingehouden.
In deze brief, die in meerdere partijen wordt verstuurd, wordt informatie gegeven over de mogelijkheid om te kiezen voor het overgangsrecht.

Uiterlijk in november volgt een brief voor inwoners van Duitsland:
– die uitkeringen uit Nederland ontvangen die in totaal lager zijn dan € 15.000
– én waarvan een sociale zekerheidsuitkering deel uitmaakt.
In deze brief staat hoe deze inwoners mogelijk een vrijstelling kunnen krijgen op de sociale zekerheidsuitkering.

Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.