Belastingdienst stuurt brieven bezwaar vermogensrendementsheffing

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 (IB 2017)? Als u in uw bezwaar 2 standpunten hebt vermeld, kan het zijn dat de Belastingdienst het bezwaar splitst. In dat geval krijgt u een brief met een nadere toelichting.

De Belastingdienst splitst uw bezwaar als u de volgende 2 standpunten hebt vermeld:

  1. De box 3-heffing is in strijd met het Europees recht. (regelniveau)
  2. De box 3-heffing leidt in uw specifieke geval tot een sterkere last dan in algemene situaties. (individuele buitensporige last)

Individuele buitensporige last
In punt 2 is sprake van een individuele buitensporige last. Hiervoor verwacht de Belastingdienst van u een nadere motivering. Het is niet voldoende dat u de box 3-heffing als een buitensporige last ziet, omdat de heffing hoger is dan het daadwerkelijke rendement dat uw klant ontvangt.

U moet inzage geven in uw inkomens- en vermogenspositie. Ook andere feiten en omstandigheden kunnen van belang zijn. De mate waarin de vermogensrendementsheffing in de gegeven omstandigheden u treft moet u motiveren.

Wilt u het bezwaar op het punt van de individuele buitensporige last niet motiveren? Dan kunt u dit deel van uw bezwaar intrekken.

Bij de brief zit een formulier en retourenvelop. Met dit formulier kunt u aangeven of u uw bezwaar wilt aanvullen of op het punt van de individuele buitensporige last wil intrekken. 

Massaal bezwaar
Het punt van uw bezwaar dat over het feit gaat dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees Recht is door de staatssecretaris in juli aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat de Belastingdienst al deze bezwaren aanhoudt tot de Hoge Raad een uitspraak doet. Daarna krijgt u een uitspraak op (dit deel) van uw bezwaar.

Ook als u het individuele bezwaar van uw bezwaar intrekt, blijft dit deel van uw bezwaar via de massaalbezwaarprocedure doorlopen.