Belastingdienst stuurt brieven in verband met aangifte IB 2020

Binnenkort kunt u weer aangifte inkomstenbelasting (IB) doen. Om u daarbij te ondersteunen, stuurt de Belastingdienst verschillende brieven om bijzondere situaties nader toe te lichten. In dit bericht leest u om welke onderwerpen het gaat. De voorbeeldbrieven kunt u bij ons opvragen.
 
De brieven gaan over de aangifte IB en:
  • echtscheiding
  • fiscaal partnerschap
  • afgekochte lijfrente
Uit elkaar? Gevolgen voor de aangifte IB 2020
Het kan lonen over het jaar van scheiden toch samen met de ex-partner aangifte te doen. Zo kunt u makkelijker kiezen voor een optimale verdeling van inkomsten en aftrekposten. Op die manier krijgt u misschien meer belasting terug dan wanneer u onafhankelijk van elkaar aangifte zou doen.
 
Kijk voor een goede voorbereiding op de aangifte eerst op belastingdienst.nl/scheiden
 
Als 1 van beide partners in de koopwoning blijft wonen heeft dat gevolgen voor onder andere de hypotheekrente. U leest meer over deze gevolgen op belastingdienst.nl/scheiden onder de kop Eigen woning.
Samen met de fiscale partner aangifte doen
Had u in 2020 een fiscale partner? Dan adviseert de Belastingdienst om samen aangifte te laten doen. De verdeling in de aangifte tussen u en uw fiscale partner is dan eenvoudiger te maken. U mag namelijk samen kiezen hoe u sommige inkomsten en aftrekposten verdeelt.
 
Lukt het niet om samen met uw fiscale partner aangifte te laten doen, dan kunt ook apart aangifte doen. Het is dan wel van belang dat u onderling afspreekt hoe u voor zichzelf de aangifte gaat invullen. Dit om te voorkomen dat het misgaat met de verdeling van inkomsten en aftrekposten. Het totaalbedrag van de verdeling tussen u en uw fiscale partner moet 100% zijn.
 
De gemaakte verdeling kan van invloed zijn op het inkomen van uw klant (of fiscale partner) voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals een toeslag. Op toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te kijken of dit voor u geldt.
Afgekochte lijfrente
Als u in 2020 een lijfrenteproduct heeft afgekocht moet u hierover enkele vragen in de aangifte IB beantwoorden. Omdat niet iedereen lijkt te weten hoe zij die vragen moeten invullen, stuurt de Belastingdienst een brief met toelichting naar betreffende belastingplichtigen.
 
Bij afkoop van een lijfrente betaalt u inkomstenbelasting over de afkoopsom en in de meeste gevallen ook revisierente. Heeft de bank of verzekeraar al loonheffing ingehouden op de afkoopsom? Dan verrekent de Belastingdienst dat met de inkomstenbelasting.
 
In de brief staat in een stappenplan beschreven hoe u de aangifte IB op de juiste wijze invult.
 
Voor meer informatie over revisierente en afkoop lijfrente kijkt u op belastingdienst.nl.