Belastingdienst stuurt brieven over aanpassing 30%-regeling

Op 7 juni ontvingen betrokken werkgevers een brief van de Belastingdienst met informatie over de mogelijke verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. In de brief vinden de wergevers een uitleg over de gevolgen van deze wijziging.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling mogelijk aangepast van 8 naar 5 jaar. Het kabinet wijzigt de looptijd omdat uit de evaluatie van de 30%-regeling blijkt dat 80% van de ingekomen werknemers de regeling niet langer dan 5 jaar gebruikt.

Geen overgangsregeling
Voor werknemers voor wie u de regeling op 1 januari 2019 minimaal 5 jaar hebt toegepast, vervalt de regeling met ingang van 1 januari 2019.

Voor werknemers voor wie u de regeling op 1 januari 2019 korter dan 5 jaar toepast, wordt de datum in de beschikking met 3 jaar vervroegd.

Brief werknemers
De betrokken werknemers ontvangen op 14 juni een brief. Deze brief is als bijlage bij de brief aan werkgevers gevoegd.