Belastingdienst/Toeslagen stuurt brief over kinderopvanggegevens

elastingdienst/Toeslagen stuurt eind mei aan circa 90.000 ouders een brief met de vraag om de kinderopvanggegevens over 2017 op te sturen.

Ieder jaar controleert Belastingdienst/Toeslagen of het aantal opvanguren dat de ouder opgeeft in de aanvraag kinderopvangtoeslag overeenkomt met de werkelijke situatie. In eerste instantie gebruikt Belastingdienst/Toeslagen de gegevens die de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau heeft verstrekt. Als meer informatie nodig is, ontvangen de ouders een brief.

Wanneer krijgt de ouder een brief?
In een aantal specifieke omstandigheden is het niet mogelijk om de gegevens automatisch te verwerken. Dit kan voorkomen bij ouders die in het buitenland kinderopvang afnemen of van wie het kind bij meerdere kinderopvangorganisaties of gastouders wordt opgevangen. Ook kan het zijn dat een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau failliet is verklaard. In deze gevallen vraagt Belastingdienst/Toeslagen ouders de gegevens zelf toe te sturen.

In de brief zijn de gegevens van het kind (of de kinderen) al zoveel mogelijk ingevuld. Bij de reactietermijn houdt Belastingdienst/Toeslagen rekening met de zomervakantie.

SMS bij ontvangst van de gegevens
Op het formulier kan een ouder nu aangeven of hij via SMS op de hoogte wil worden gehouden van de ontvangst van de gegevens door Belastingdienst/Toeslagen. Voor het gebruik van deze extra service is de expliciete toestemming nodig van de ouder.