Belastingdienst/Toeslagen stuurt brief over kinderopvangtoeslag

Belastingdienst/Toeslagen stuurt begin juni 2019 een brief aan ouders waarvan de aanvraag kinderopvangtoeslag (KOT) afwijkt van de kinderopvanggegevens over 2018. Ook ouders waarvan geen informatie bekend is, krijgen deze brief.

Ieder jaar controleert Belastingdienst/Toeslagen of het aantal opvanguren dat de ouder opgeeft in de aanvraag KOT overeenkomt met de werkelijke situatie. In eerste instantie gebruikt Belastingdienst/Toeslagen de gegevens die de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau heeft verstrekt.

Reageren
Ouders moeten altijd op de brief reageren door het bijgesloten formulier en kopieën van de gevraagde bewijsstukken terug te sturen naar Belastingdienst/Toeslagen. Alleen dan kan Belastingdienst/Toeslagen beoordelen of er recht is op toeslag. Kan de beoordeling niet plaatsvinden, dan moeten ouders de reeds ontvangen toeslag terugbetalen.