Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2020

Vanaf 3 juni verstuurt de Belastingdienst de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020. Als u over 2020 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen, dan ontvangt u de beschikking vóór 1 augustus 2021.
 
In de beschikking staat het bedrag dat u zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit.
 
Afrondingsverschillen verloonde uren
Denkt u dat de beschikking niet juist is? Controleer dan eerst of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijkt u de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl.
 
U vergelijkt de beschikking dus niet met de uren uit de loonadministratie.
 
Bezwaar
Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u bezwaar maken. In de beschikking vindt u het adres en wanneer het bezwaar uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn.
 
Fouten in aangiften over 2020
Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten worden wel opgenomen in de polisadministratie. U bent nog steeds verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren.