Belastingjaar 2017 valt onder box 3-toezegging staatssecretaris

Op de vraag of u in verband met de verjaringstermijn van 2017 nog een verzoek voor ambtshalve vermindering moet indienen om uw rechten veilig te stellen, is het antwoord ‘nee’ volgens Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst)

Over het antwoord op deze vraag bestaat veel onzekerheid, mogelijk door het verstrijken van de verjaringstermijn per 31 december 2022. Hierna volgt een korte toelichting op het besluit van de staatssecretaris.

Massaal bezwaar plus

Niet-bezwaarmakers krijgen dezelfde rechten als bezwaarmakers die wel een verzoek tot ambtshalve vermindering hebben ingediend. Alle niet-bezwaarmakers kunnen voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak maken op een uitspraak van de Hoge Raad naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’ voor rechtsherstel box 3.

Kleine kans op toezegging rechtsherstel

Vooralsnog is de kans op een uitspraak in het voordeel van de niet-bezwaarmakers ongewis. De Hoge Raad zou dan niet vasthouden aan de lijn dat er geen verplichting bestaat om de aanslagen van niet-bezwaarmakers te verminderen, omdat de onjuistheid van de aanslagen voortvloeit uit ‘nieuwe jurisprudentie’. Dit zou in strijd zijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 20 mei 2022, zoals ook blijkt uit de Kamerbrief van 4 november 2022.

Meer informatie

U krijgt meer duidelijkheid door de gehele Kamerbrief te lezen.