Belastingrente voorlopig niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt per 1 maart 2023 niet verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging voor burgers en bedrijven doorvoeren. Later dit voorjaar bekijkt het kabinet de percentages van de belastingrente opnieuw.

Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft recent een rentepercentage van 2,5% aangekondigd, wat zou betekenen dat de te betalen belastingrente per 1 maart 2023 verhoogd wordt naar 10,5%.

Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en zal later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw bekijken. Daarnaast wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de systematiek rondom belastingrente, waarbij ook de rentepercentages worden onderzocht.

Wijzigen beleidsbesluit

Om het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd.

Naar verwachting is dit in het 2e kwartaal van 2023 gedaan. In de periode vanaf 1 maart totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast, geldt het volgende:

  • Voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de vergoeding van belastingrente, blijft een percentage van 10,5% gelden. Deze belastingplichtigen ontvangen een nabetaling, waarvoor zij geen actie hoeven te ondernemen.
  • Voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen, blijft vanaf 1 maart 2023 een rentepercentage van 8% gelden.

Aan dit tijdelijke verschil komt een einde op het moment dat het aangepaste besluit is ingegaan. Vanaf dat moment geldt voor zowel te vergoeden als voor in rekening te brengen belastingrente een percentage van 8%, in ieder geval totdat er een nieuw besluit is genomen.