Beleid internationale payrollconstructies gepubliceerd

De staatssecretaris heeft informatie openbaar gemaakt over de aanpak van internationale payrollconstructies door de Belastingdienst. 

Op rijksoverheid.nl vindt u de volgende documenten:

  • Memo Schijnconstructies
  • Procesbeschrijving en aandachtspunten boekenonderzoeken
  • Rapport Inventarisatie Fenomenen Schijnconstructie

De staatssecretaris heeft besloten deze informatie openbaar te maken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).