Beleid internationale payrollconstructies gepubliceerd

De staatssecretaris heeft informatie openbaar gemaakt over de aanpak van internationale payrollconstructies door de Belastingdienst. 

Op rijksoverheid.nl vindt u de volgende documenten:

  • Memo Schijnconstructies
  • Procesbeschrijving en aandachtspunten boekenonderzoeken
  • Rapport Inventarisatie Fenomenen Schijnconstructie

De staatssecretaris heeft besloten deze informatie openbaar te maken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Na 2019-04-16 07:00:38 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Beleid internationale payrollconstructies gepubliceerd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.