Beroepschrift 1 dag te laat ter post bezorgd

Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij het hogerberoepschrift tijdig ter post heeft bezorgd. De datum van de goed leesbare poststempel ligt 1 dag na het verstrijken van de termijn. Aldus het hof. 

B stuurde op 21 april 2010 een brief met daarin een overzicht van de verschuldigde OB over 2001 tot en met 2003. De inspecteur merkte die brief aan als een bezwaarschrift. Hij deed op 11 februari 2014 uitspraak en verklaarde het bezwaarschrift niet-ontvankelijk en deelde ook mee dat hij de brief niet als verzoek om ambtshalve teruggaaf in behandeling nam. B ging in beroep maar kreeg van de rechtbank geen gelijk. Hij ging vervolgens in hoger beroep. Het hogerberoepschrift is gedagtekend 10 december 2014 en is door het hof ontvangen op 16 december 2014. Op de enveloppe stond een (goed leesbaar) stempel met dagtekening
12 december 2014. De termijn om hoger beroep in te stellen eindigde op 11 december 2014.

In geschil is de ontvankelijkheid van het hoger beroep.

Het hof overweegt dat het hogerberoepschrift na het verstrijken van de termijn is ingediend, maar wel binnen een week na het einde van die termijn. In dat geval is het van belang of het beroepschrift voor het einde van de termijn ter post is bezorgd. Dat is het moment waarop een poststuk in de brievenbus wordt gedeponeerd of bij een postvestiging wordt afgegeven (vgl. HR 29 mei 1996). De poststempel is veelal het enige vaststaande gegeven. Een goed leesbaar poststempel is het bewijsrechtelijk uitgangspunt (vgl.HR 28 januari 2011). De poststempel sluit echter niet uit dat dit stuk op een eerdere datum ter post is bezorgd
(vgl. HR 17 juni 2005). Voor afwijking van dit uitgangspunt bestaat aanleiding indien de rechter aannemelijk acht dat het poststuk ter post is bezorgd vóór de datum van afstempeling door het postvervoerbedrijf. De bewijslast hiervoor ligt bij de partij die stelt dat zij het poststuk vóór die datum ter post heeft bezorgd. In dat kader heeft B ter zitting verklaard dat hij zich meent te herinneren dat hij het hogerberoepschrift op vrijdag 12 december 2012 ter post heeft bezorgd. En dat is dus te laat.

Hof Amsterdam, 17 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4365