Beschikking sectorindeling 2020 voor uitzendwerkgevers

Uitzendwerkgevers die onder een vaksector dienen vóór 1 januari 2020 een nieuwe beschikking sectorindeling hebben ontvangen. Als dit niet is gebeurd, moet u dit melden bij de Belastingdienst.

Een groot deel van de uitzendwerkgevers wordt vanaf 1 januari 2020 geheel in ‘sector 52 Uitzendbedrijven’ ingedeeld. Indeling in een vaksector is dan niet meer mogelijk. De Belastingdienst deelt uitzendwerkgevers met een vaksector opnieuw in op basis van de aangiften loonheffingen.

Uitzendwerkgevers die bij de Belastingdienst bekend zijn, hebben in oktober 2019 een beschikking met de nieuwe sectorindeling ontvangen. Deze geldt vanaf 1 januari 2020.

Een kleine groep werkgevers valt vanaf 1 januari 2020 onder een gesplitste aansluiting. Ook zij hebben in 2019 een nieuwe beschikking sectorindeling ontvangen.

Geen beschikking ontvangen

Heeft u vóór 1 januari 2020 geen beschikking ontvangen maar bent u van mening dat u wel in sector 52 moet worden ingedeeld? Dan moet u dit melden. Deze melding stuurt u, onder vermelding van “UZB2020”, naar onderstaand adres:

Belastingdienst/kantoor Amsterdam/Bureau indelingszaken
Postbus 58944
1040 EE Amsterdam